Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท โฮมฮับ จำกัดบรรยากาศการอบรมสถานที่ ณ โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด วันที่ 30 ตุลาคม 2558


บริษัท โฮมฮับ จำกัด
ประเภท : วัสดุก่อสร้างและของตกแต่ง
สำนักงานใหญ่ : 270 ม.7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจรแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
จำนวนสาขา : 5 สาขา
ผลิตภัณฑ์ : วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ภายในบ้าน และของตกแต่ง
สโลแกรน : "ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ"
วิสัยทัศน์ : "เราจะเป็นผู้นำด้านบริการ ในธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้าน โดยเน้นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนที่เราดำรงอยู่"

บทความโดย : Prosoft WINSpeed
ประกาศบทความโดย : http://old.prosoftwinspeed.com
Company
News