Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

โปรซอฟท์ ฯ จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดสัมนาโปรแกรมบัญชี

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทางบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดทำบัญชี” ในวันนั้นมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าฟังบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 40 ท่าน

 

 
 

   
 


ภาพบรรยากาศการสัมมนา ในวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

 

Company
News