Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

International Financial Reporting Standards (IFRS)

 
     IFRS เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งออกมาเพื่อทดแทน Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนาน และใช้เป็นหลักการที่สร้าง มาตรฐานทางด้านเอกสารทางการบัญชี เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ตรวจสอบจะสามารถ ตรวจสอบ มาตรฐานทาง การปฏิบัติทางการบัญชี เป็นหลักการที่สร้างความเที่ยงตรง ของการทำบัญชีของบริษัทต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น หลักการที่นักบัญชีของไทยทั้งหมดก็ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ มายาวนานเช่นกัน

     ซึ่ง IFRS นี้จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานขั้นต่ำที่บริษัทจะต้องใช้ในการรับรู้ การชี้วัดดและจะต้องแนบกับ financial statements ของบริษัท การนำ IFRS มาทดแทน GAAP นั้นเท่ากับว่าบริษัททุกๆบริษัท จะต้องปรับแก้การรายงานงบการเงิน ของบริษัท ต่อสาธารณะเสียใหม่ จึงจะเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ ได้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ประชาชนทั่วไป
รวมไปถึงภาครัฐด้วยเช่นกัน

ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อ IFRS อย่างไร
    ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อมาตรฐานใหม่นี้ โดยจะเห็นได้ว่า US Securities and Exchange Commission (SEC) ได้ประกาศเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2008 นี้ ว่าจะนำ IFRS มาใช้แทน GAAP และจะดำเนินไปสู่การใช้ IFRS เต็มรูปแบบภายในปี 2016 ส่วน Canada คาดว่าจะเป็น completely IFRS-compliant ภายในปี 2011 นี้

    รวมทั้งประเทศต่างๆทั้งยุโรปและเอเชียมากกว่า 120 ประเทศ ก็ขานรับที่จะนำ IFRS มาใช้แทน GAAP

 
 IFRS กระทบต่อ ERP ของ Crystal อย่างไร  

Business issue GAAP IFRS Others
Key performance indicators / business intelligence logic (dashboard or management reports) Accounting KPIs exist to evaluate accounting, accounts payable, accounts receivable, cash management, fixed assets, inventory, and more. These KPIs reflect GAAP standards. Some KPIs must be modified to conform to IFRS standards. This is necessary because of the differences in accounting rules, write-offs, and asset tracking, as well as preparations for financial statements. some
Chart of accounts Parent company chart can be different from subsidiary and does not necessarily conform to structure for parent company. The subsidiaries’ charts and processing must conform to parent company. some
Finance and operating leases (a finance lease is a lease that transfers most of the risks and rewards incidental to ownership of an asset; operating leases are any other leases) GAAP rules are applied to the legal form of the lease, such as lease’s term. IFRS rules are applied to the execution of the lease as well as to their legal form. some
Inventories Last-in-first-out(LIFO) valuation permitted. LIFO valuation not permitted. None
ไม่สามารถเก็บ อย่างละเอียด และต้องทำการ เฉลี่ยต้นทุน ทำให้ต้นทุน ผิดพลาดได้
Financial history record-keeping No requirements. Must be kept a minimum of two years. None
ไม่สามารถเก็บข้อมูลเกิน 2 ปี

     โดยรวมจะเห็นว่า ERP เกือบทั้งหมด รวมทั้งของต่างประเทศด้วย ต้องแก้ไขอย่างมาก โดยเฉพาะการรับรับข้อมูลให้ได้มากกว่า 2 ปี ซึ่งจะกระทบไปถึงการออกรายงานทางการบัญชีย้อนหลังทั้งหมด นอกจากนี้ จะต้องมีความสามารถในการออกรายงานที่ตอบสนองการวางแผน การประมาณการ มากกว่าการทำรายงานแบบ after-the-fact ดังจะเห็นได้ว่า ERP ส่วนใหญ่ ได้นำ BI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ERP

     IFRS กระทบต่อ ERP รายอื่นอย่างไร ? ผู้พัฒนา ERP ทั้งในและต่างประเทศ ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้ตอบรับกับมาตรฐานใหม่ให้มากที่สุด ผู้พัฒนาที่มีทีมพัฒนาของตนเอง ทำงานกันเป็นทีม ย่อมมีโอกาสที่จะออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากซอฟท์แวร์ที่ไม่มีการออก แบบมาล่วงหน้า อาจถึงขั้นต้อง re-design หรือเรียกได้ว่ารื้อระบบ แล้วเขียนกันใหม่ ซึ่งไม่ใช่แค่การ customize เล็กๆ น้อยๆ แต่อาจหมายถึงการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้น…อีกครั้ง


 
Company
News