Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2559

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง75)เข้าชม : 1557
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1391
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1043
บริษัท อาร์ทแคลด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1703
บริษัท แลบ อินเตอร์ จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1091
บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1724
บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1265
บริษัท พี.เอส.บี จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1675
บริษัท ซีเออี เอเซีย จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1274
บรรยากาศงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559

บรรยากาศงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง75)เข้าชม : 1439
บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1351
กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1280
บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี ProsoftWINSpeed นะคะเข้าชม : 1359
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดเข้าชม : 1484
บริษัท โทเพร (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี ProsoftWINSpeed นะคะเข้าชม : 2251
บริษัท เออร์เนท จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1366
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถาวรรุ่งโรจน์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะเข้าชม : 1469
กิจกรรม "โปรซอฟท์ รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 59"

ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ โปรซอฟท์ สรงน้ำพระ + รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง 59เข้าชม : 1524
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2557 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นเข้าชม : 2768
โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ "Software Academy"

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)เข้าชม : 2314
สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต”

สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต” Prosoft Group เปิดรับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลผ่าน www.lionjob.com บริษัทในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปันเข้าชม : 2531
เบิกบานต้อนรับสงกรานต์ไปกับ “ปาร์ตี้เสื้อลายดอก” ของชาวโปรซอฟท์

บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ป “ ปาร์ตี้เสื้อลายดอก ” ขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมายเข้าชม : 2412
คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต อาจารย์พิเศษในสถาบันชั้นนำของประเทศ นักแปลและล่าม อีกทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัท CPIM Thailand และ PROENGITECH INTERNATIONAL และคุณพรทิพย์ พานิช ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่เข้าชม : 2073
คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี (SIPA) เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์เข้าชม : 1995
คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่เข้าชม : 1866
คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 2254
คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 2109
คุณสเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึกเข้าชม : 2169
แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO/IEC 29110

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic VSE Profileเข้าชม : 2153
“Prosoft” เปิดออฟฟิตใหม่ Happy New Home

เป็นโอกาสดีอีกครั้งกับการเปิดตัวออฟฟิตใหม่ของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อันดับ 1 ของไทย” โดยบรรยากาศในการเปิดออฟฟิตในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ และความดีใจของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโปรซอฟท์ ทั้งจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสำนักงานเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และรอยยิ้มมากมายเข้าชม : 5048
Previous   |  1  |  2  |  3  | Next
Company
News