Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
การตรวจสอบบัญชี

ส่วนบัญชีเงินฝากประจำ ที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปและบัตรเงินฝากธนาคาร ทั้งหลายนั้น ปัจจุบัญถูกจัดให้ไปอยู่ ในบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น และแยกแสดง เป็นรายการต่างหากในงบดุล ซึ่งเป็นไป ตามประกาศของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เรื่อง การแสดงรายการย่อในงบการเงินเข้าชม : 4229
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผนหรือการ ค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหมายที่จะค้นพบความรู้ใหม่อันอาจเป็นประโยชน์แก่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขึ้นใหม่ หรือโดยมุ่งหมายที่จะนำ ความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่มีอยู่เดิมเข้าชม : 3715
International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งออกมาเพื่อทดแทน Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนานเข้าชม : 2719
กรมสรรพากรแจ้งเตือน!!

กรมสรรพากรแจ้งเตือนให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงินเข้าชม : 4063
Infosys ยักษ์เล็กซอฟท์แวร์จากแดนภารตะ

2 ผู้บริหาร Infosys ดันอินเดียผงาดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก สำนักงานของบริษัท Infosys Techno-logies ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมไฮเทครุ่นล่าสุด ดูโดดเด่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนเขียวขจี สระว่ายน้ำและสนามหญ้าที่ตัดจนเรียบ ..เข้าชม : 3554
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ IFRS

การกำกับดูแลมาตรฐานบัญชีให้เป็นแบบเดียวกันทั่ว โลกประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทใน 100 กว่าประเทศ ใช้โครงสร้างแบบเดียวกันตามคู่มือ มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกันทั่วโลก (International Financial Reporting Standard – IFRS)เข้าชม : 4814
โปรแกรมบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Accounting Software เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกจากเพื่อการทำภาษี แล้ว Business Accounting จะต้องมีประสิทธิภาพ และ Program ที่ใช้จะต้องน่าเชื่อถือ เพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจเข้าชม : 4616
โปรซอฟท์ ฯ จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดสัมนาโปรแกรมบัญชี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทางบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดทำบัญชี” ในวันนั้นมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าฟังบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 40 ท่านเข้าชม : 3643
IFRS : มาตรฐานบัญชีใหม่

สหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้มาตรฐานใหม่นี้ในปีบัญชี 2009 ปัจจุบันจึงมีการพูดถึงหรือเขียนถึงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เรียกว่า “International Financial Reporting Standard หรือ IFRS” กันมาก สำหรับประเทศที่ใช้มาตรฐานการแสดงสถานะทางการเงิน IFRS จริงๆ แล้วมีกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าชม : 5759
มาตรฐานการบัญชีไทย

ท่านที่เป็นนักบัญชีคงได้ติดตามข่าวคราวการแก้ไขมาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันขนานใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นการ “ยกเครื่อง” ก็ว่าได้ อันที่จริงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในระยะหลังนี้มีการแก้ไขกันมาตลอด อย่างต่อเนื่อง..เข้าชม : 10249
ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชี

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากรโดยทั่วไปในทางบัญชีไม่ถือเป็นรายจ่ายแต่ในทางภาษีอากร กำหนดยอมให้นำมาถือเป็นรายจ่ายตามหลักเข้าชม : 3591
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรให้ได้คืนเร็ว

เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษี และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดบัญญัติไว้ และมีจำนวนน้อยที่สุดเข้าชม : 4662
กลยุทธ์การบริหารบัญชีเพื่อธุรกิจก้าวไกล ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ

บัญชีถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อการอธิบายผลการดำเนินงาน ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิง สามารถทำการตรวจสอบได้ โดยเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลทางด้านอื่น ระบบบัญชีจึงเป็นแหล่งสะสมข้อมูลที่มีความหมายต่อการดำเนินธุรกิจเข้าชม : 7445
ลูกค้า WINSpeed รับสิทธิ์พิเศษใช้งาน GPS ฟรี 6 เดือน

โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ ลูกค้า WINSpeed รับสิทธิ์ใช้งาน GPS ได้ฟรี 6 เดือน ด่วน! มีจำนวนจำกัดเข้าชม : 4457
Previous   |  1  |  2  |  3  |
Company
News